Salon Polityczny - Barbara Dolniak, Anna Krupka, Marzena Okła-Drewnowicz

15 czerwca 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego były Barbara Dolniak, Anna Krupka i Marzena Okła-Drewnowicz.