Salon Polityczny - Barbara Dolniak, Joanna Kluzik-Rostkowska, Jan Maria Jackowski

21 kwietnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Barbara Dolniak, Joanna Kluzik-Rostkowska i Jan Maria Jackowski