Salon Polityczny - Barbara Dolniak, Ryszard Czarnecki

11 maja 2019. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Barbara Dolniak i Ryszard Czarnecki.