Salon Polityczny - Barbara Dolniak, Tomasz Cimoszewicz, Wojciech Skurkiewicz

14 grudnia 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Barbara Dolniak, Tomasz Cimoszewicz i Wojciech Skurkiewicz.