Salon Polityczny - Beata Kempa

06 pazdziernika 2017. Gościem Tomasza Grzelewskiego była Beata Kempa.