Salon Polityczny - Elżbieta Stępień, Jarosław Krajewski, Marek Jakubiak

18 maja 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Elżbieta Stępień, Jarosław Krajewski i Marek Jakubiak.