Salon Polityczny - Iwona Śledzińska-Katarasińska, Agnieszka Ścigaj

08 grudnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego były Iwona Śledzińska-Katarasińska i Agnieszka Ścigaj.