Salon Polityczny - Jacek Sasin, Paweł Zalewski

22 wrzesnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Jacek Sasin i Paweł Zalewski