Salon Polityczny - Jacek Wilk, Arkadiusz Myrcha, Marek Szolc

30 listopada 2018. Gośćmi Sylwii Madejskiej byli Jacek Wilk, Arkadiusz Myrcha i Marek Szolc.