Salon Polityczny - Jan Maria Jackowski, Julia Pitera, Barbara Dolniak

26 maja 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Jan Maria Jackowski, Julia Pitera i Barbara Dolniak