Salon Polityczny - Jan Maria Jackowski, Łukasz Abgarowicz, Andrzej Rozenek

29 stycznia 2016. Maniery parlamentarne. O. Rydzyk uwzględniony w budżecie? Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Jan Maria Jackowski, Łukasz Abgarowicz i Andrzej Rozenek.