Salon Polityczny - Jan Mosiński, Czesław Mroczek, Paweł Grabowski

13 kwietnia 2019. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Jan Mosiński, Czesław Mroczek i Paweł Grabowski.