Salon Polityczny - Joanna Augustynowska, Jan Mosiński

10 sierpnia 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Augustynowska i Jan Mosiński.