Salon Polityczny - Joanna Augustynowska, Jan Mosiński, Joanna Schmidt

24 listopada 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Augustynowska, Jan Mosiński i Joanna Schmidt.