Salon Polityczny - Joanna Augustynowska, Jan Mosiński, Marek Jakubiak

09 lutego 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Augustynowska, Jan Mosiński i Marek Jakubiak.