Salon Polityczny - Joanna Frydrych, Monika Rosa, Ryszard Czarnecki

21 grudnia 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Frydrych, Monika Rosa i Ryszard Czarnecki.