Salon Polityczny - Joanna Kluzik-Rostkowska, Agnieszka Ścigaj, Jan Mosiński

08 czerwca 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Kluzik-Rostkowska, Agnieszka Ścigaj, Jan Mosiński