Salon Polityczny - Joanna Kluzik-Rostkowska, Jan Mosiński, Piotr Apel

14 wrzesnia 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Kluzik-Rostkowska, Jan Mosiński i Piotr Apel.