Salon Polityczny - Joanna Mucha, Barbara Dolniak, Jacek Sasin

27 pazdziernika 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Mucha, Barbara Dolniak i Jacek Sasin.