Salon Polityczny - Joanna Mucha i Maciej Małecki

29 lipca 2016. Polityczne pojednanie? Komisja Europejska o praworządności w państwie. Reforma służby zdrowia. Gośćmi Tomka Grzelewskiego byli Joanna Mucha i Maciej Małecki.