Salon Polityczny - Joanna Mucha, Jan Dziedziczak, Marek Jakubiak

18 maja 2019. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Mucha, Jan Dziedziczak i Marek Jakubiak.