Salon Polityczny - Joanna Mucha, Łukasz Schreiber

30 czerwca 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Mucha i Łukasz Schreiber.