Salon Polityczny - Joanna Mucha, Marek Jakubiak, Wojciech Skurkiewicz

11 sierpnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego w Salonie Politycznym byli Joanna Mucha, Marek Jakubiak i Wojciech Skurkiewicz.