Salon Polityczny - Joanna Mucha, Monika Rosa, Marcin Horała

15 grudnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Mucha, Monika Rosa i Marcin Horała.