Salon Polityczny - Joanna Scheuring-Wielgus, Jacek Sasin, Leszek Ruszczyk

18 marca 2016. Darmowe leki dla seniorów. Sparciała opona w limuzynie prezydenta. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Scheuring-Wielgus, Jacek Sasin i Leszek Ruszczyk.