Salon Polityczny - Joanna Schmidt, Łukasz Schreiber, Marek Jakubiak

16 listopada 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Schmidt, Łukasz Schreiber i Marek Jakubiak.