Salon Polityczny - Joanna Schmidt, Łukasz Schreiber, Mariusz Witczak

29 wrzesnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Schmidt, Łukasz Schreiber oraz Mariusz Witczak.