Salon Polityczny - Joanna Szmidt, Wojciech Skurkiewicz, Jan Grabiec

8 lipca 2016. Znaczenie szczytu NATO dla Polski. Obama o kryzysie konstytucyjnym w Polsce. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Szmidt, Wojciech Skurkiewicz i Jan Grabiec.