Salon Polityczny - Julia Pitera, Joanna Schmidt, Maciej Małecki

5 lutego 2016. Cameron spotkał się z Kaczyńskim. Program 500+ w praktyce. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Julia Pitera, Joanna Schmidt, Maciej Małecki.