Salon Polityczny - Julia Pitera, Marek Jakubiak, Łukasz Schreiber

03 listopada 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Julia Pitera, Marek Jakubiak i Łukasz Schreiber.