Salon Polityczny - Justyna Dobrosz-Oracz, Krzysztof Berenda, Kamil Dziubka

28 lipca 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Justyna Dobrosz-Oracz, Krzysztof Berenda oraz Kamil Dziubka.