Salon Polityczny - Katarzyna Lubnauer, Julia Pitera, Jan Maria Jackowski

17 marca 2017. Schetyna kandydatem na premiera. Wniosek o wotum nieufności dla rządu. Jackowski: rząd polski miał prawo zarekomendować takiego kandydata, jakiego uważał za stosowne. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Katarzyna Lubnauer, Julia Pitera i Jan Maria Jackowski.