Salon Polityczny - Katarzyna Lubnauer, Tomasz Cimoszewicz, Maks Kraczkowski

12 lutego 2016. Szczegóły programu rodzina 500+. Relacje polsko-niemieckie. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Katarzyna Lubnauer, Tomasz Cimoszewicz i Maks Kraczkowski.