Salon Polityczny - Kornelia Wróblewska, Jan Grabiec i Łukasz Schreiber

25 listopada 2016. Gabinet cieni i komisja smoleńska PO. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Kornelia Wróblewska, Jan Grabiec i Łukasz Schreiber