Salon Polityczny - Kosma Złotowski, Jan Grabiec

20 kwietnia 2019. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Kosma Złotowski i Jan Grabiec.