Salon Polityczny - Krzysztof Brejza, Ryszard Czarnecki

16 czerwca 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Krzysztof Brejza i Ryszard Czarnecki.