Salon Polityczny - Łukasz Schreiber

04 maja 2019. Gościem Tomasza Grzelewskiego był Łukasz Schreiber.