Salon Polityczny - Łukasz Schreiber, Marek Jakubiak, Cezary Tomczyk

28 kwietnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Łukasz Schreiber, Marek Jakubiak i Cezary Tomczyk.