Salon Polityczny - Małgorzata Gosiewska, Paulina Hennig-Kloska, Iwona Śledzińska-Katarasińska

05 stycznia 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego były Małgorzata Gosiewska, Paulina Hennig-Kloska oraz Iwona Śledzińska-Katarasińska.