Salon Polityczny - Małgorzata Kidawa-Błońska

28 października 2016. Kolejny zespół o katastrofie. Ekshumacje ofiar katastrofy. Gościem Tomasza Grzelewskiego była Małgorzata Kidawa-Błońska.