Salon Polityczny - Marek Suski

16 lutego 2019. Gościem Tomasza Grzelewskiego był Marek Suski.