Salon Polityczny - Marek Suski

01 czerwca 2019. Gościem Tomasza Grzelewskiego był Marek Suski.