Salon Polityczny - Marzena Okła-Drewnowicz, Łukasz Schreiber, Mirosław Suchoń

17 listopada 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Marzena Okła-Drewnowicz, Łukasz Schreiber i Mirosław Suchoń.