Salon Polityczny - Meysztowicz, Sasin, Kierwiński

27 maja 2016. Polityczne przepychani na słowa. Zamieszanie wokół Trybunału. Agresja w debacie publicznej. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Jacek Sasin, Marcin Kierwiński i Jerzy Meysztowicz.