Salon Polityczny - Monika Rosa, Adam Szejnfeld, Sylwester Tułajew

3 czerwca 2016. Dzień wolności - marsz 4 czerwca. Opinia Komisji Europejskiej o Polsce. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Monika Rosa, Adam Szejnfeld, Sylwester Tułajew.