Salon Polityczny - Monika Rosa, Agnieszka Ścigaj, Marek Suski

07 lipca 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Monika Rosa, Agnieszka Ścigaj i Marek Suski.