Salon Polityczny - Monika Rosa, Jan Grabiec, Michał Wójcik

6 maja 2016. Szałamacha prosi Rzeplińskiego o milczenie. Wielki antyrządowy marsz. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Monika Rosa, Jan Grabiec i Michał Wójcik.