Salon Polityczny - Monika Rosa, Jan Mosiński, Jacek Protasiewicz

09 listopada 2018. Gośćmi Tomka Grzelewskiego byli Monika Rosa, Jan Mosiński i Jacek Protasiewicz.