Salon Polityczny - Monika Rosa, Maciej Małecki, Grzegorz Furgo

25 maja 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Monika Rosa, Maciej Małecki i Grzegorz Furgo.