Salon Polityczny - Monika Rosa, Marcin Kierwiński, Marek Suski

19 lutego 2016. Teczki Lecha Wałęsy. Problemy Unii Europejskiej na szczycie. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Monika Rosa, Marcin Kierwiński i Marek Suski.